Takıntı Hastalığı Kendiliğinden Geçer mi?

Birçok insan zaman zaman çeşitli konularda evham, endişe ve takıntılara kapılabilir. Ancak çoğu kez günlük yaşam içinde ortaya çıkan bu duygular ile baş edebilir ve sorunlarımızı yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırabiliriz. Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) adı verilen bir ruhsal hastalık akla gelmelidir.

Peki günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bu takıntılarımızdan kendi kendimize kurtulabilir miyiz? TMS Clinic psikologlarından MEHMET TARIK ÇAY’a sorduk:

Bir tür kaygı bozukluğu olan Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), kişiyi tekrarlanan düşünce ve davranışlara hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif Kompülsif Bozukluğu yaşayan bireyler, kontrolü dışında yinelenen veya kendi üzerinde baskı yaratan düşünceler, korkular nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin oluşturduğu içsel baskı bazı ritüelleri ya da tekrarları doğurur. Ortaya çıkan davranışlar takıntılı düşünceleri önleme veya zihninden uzaklaştırmak için yapılır.

Tekrar edici davranışlar kaygıyı geçici olarak uzaklaştırıp, rahatsız edici düşünceler tekrar oluştuğunda kişinin rahatlatıcı davranışı hemen tekrar etmesi gerekir. Bu OKB döngüsü kişinin hayat kalitesini düşürerek normal günlük işlerini yapmasını engelleyebilir.

Obsesif Kompülsif Bozukluğu tanısında önemli bir etken de kişilerin saplantılarının ve takıntılarının gerçek olmadığını veya anlamsız olduğunun farkında olması, fakat kendilerini durduramamasıdır.

OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) Belirtileri Nelerdir?

Yaygın Düşünceler:

 • Mikrop bulaşmasından korkma,
 • Şeytanca veya günahkâr düşünmekten korkma
 • Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı
 • Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı

Yaygın Davranışlar:

 • Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama
 • El sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetme
 • Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme
 • Rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma
 • Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme
 • Belirli bir sıraya göre yemek yeme
 • Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma
 • Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama
 • İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı
 • Değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme

OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) Nasıl Tedavi Edilir? OKB kendiliğinden geçmez, bu yüzden tedavi edilmesi önemlidir. Erken tanı ve tedavi de sürecin önemli noktalarından birisidir. Tedavi olarak (1) İlaç Tedavisi, (2) Bilişsel Davranışçı Terapi, (3) TMS Tedavisi.  Önemli olan unsur ise imkanlar dahilinde bu üç tedaviyi kombin bir şekilde hastanın almasıdır.