İNSANLAR KENTLERİ VE ZAMANLA KENTLER DE İNSANLARI OLUŞTURUYOR…

Gamze Şule – Editör

İnsanlar kentleri ve zamanla da kentler insanları oluşturuyor. İnsan değiştikçe kentini değiştiriyor; kentler değiştikçe insanlarını…

Köy yaşamının bir özlem yahut bir dinlenme, kent yaşamından bir kaçamak olmaktan öteye geçemediği günümüzde kent yaşamı hızlı bir değişim yaşıyor. Sabah insanlar kentin bir yerinden bir yerine taşınıyor, işine gidiyor; akşam yeniden bir yerinden diğerine hareket başlıyor, kentte. Her gün aynı rutin devam ediyor; evden işe, işten eve. Hafta sonu olunca AVM’lere kayıyor kent hareketliliği. Yahut hava güneşliyse parklara, yeşil alanlara. Caddeler, taşıtlar, trafik günden güne değişiyor, hızlanıyor. Biz içinde yaşayan insanlar çok da farkına varmıyoruz kentteki bu değişimin. Binalar, dükkanlar, mağazalar ekleniyor, eksiliyor. Yollar bir çiçekleniyor, bir kuruyor. Ve zaman geçiyor… Hem de her kentte farklı bir ritimde, farklı bir hızda. Kent büyüdükçe, kalabalıklaştıkça insanın yolda yürüme hızı bile değişiyor. Evet, şaşırtıcı ama öyle; teste açık. Nispeten küçük yerleşmelerde insanlar daha ağır, daha yavaş yürürken, adım başı bir ahbabıyla selamlaşıp ayaküstü sohbet ederken büyük kentlerde hep bir yerlere yetişme telaşı. Ve haliyle gergin, daha asık suratlı insanlarla doluyor caddeler, kaldırımlar.

Ve insan, günlük yaşamı, ihtiyaçları, beklentileri, telaşları, kaygıları yaşadıkları, ait oldukları kentle birlikte farklılaşıyor; artıyor veya azalıyor. Bu da elbette kentin yönetimindeki her kademeye yansıyor; yansımak zorunda. Yerel yönetimler, kamu kurumları, kuruluşları, şirketler, firmalar, sosyal ve kültürel çevre, ekonomi çevreleri, piyasalar, sivil toplum örgütlenmeleri… ve kent gündemi diye bir tabir doğuyor; günlük yaşamın koşuşturmacasında insan bazen kendi yaşadığı kentte neler olup bittiğine dahi uzak kalabiliyor. Yerel ve ulusal basın kanalları gerek gazete ve dergiler gerek TV kanalları ve olmazsa olmazımız internet büyük ölçüde bu açığı kapatıyor, şüphesiz. Kent Gündemi Gazetesi de bu açığın kapanmasında, ulaşabildiği, dokunabildiği insan açısından büyük bir rol alacak. Bu nedenle başladı yayın hayatına: Orta Anadolu’muzda haftanın öne çıkan, kentlerin şekillenmesinde, kent yaşamında iz bırakacak olay ve gelişmeleri kent insanına taşımak için. Bu ilk sayısı, daha taze, daha yeni. O da kentlerimiz gibi, insanımız gibi değişecek, şekillenecek, kimlik kazanacak ve kent gündeminin bir parçası olacak. Şu an basılı olarak elinizde, ancak çok yakında olmazsa olmazımız internetten de ulaşacak okurlarına, kentlerimize, insanımıza. Geçen hafta neler oldu, neler olacak haber verecek. İçinde kenti ve haliyle insanını daha çok uzun vadede etkileyecek haberler olacak; günlük adli olaylar, siyasi çekişmeler, narkotik olaylar, ‘3. Sayfa haberi’ diye addettiğimiz haberler olmayacak. Daha çok kamu kurumları, yerel yönetimler, kent ekonomisi, kentte kültürel ve sosyal yaşam, spor, bilim ve teknoloji, sağlık gibi konularda yaşadığımız kentlerdeki yenilikler, gelişmeler, projelerden derlenen haberler yer alacak.

Orta Anadolu’da yaşadığımız Kentlerin Gündemi’ni birlikte takip edeceğiz sayfalarımızda, İnşallah…