KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ YAPIMINDA GÖREVLİ ŞİRKETE OLMASI GEREKENİN İKİ KATI PARA ÖDENDİ İDDİASI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Sayıştay Denetim Raporlarında Kayseri Şehir Hastanesi projesinin yatırım döneminde yapılan iş artış oranının neden iki katı kadar görevli şirkete para ödendiğini meclise taşıdı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde Çıray, 2019 Sayıştay Denetim Raporlarında tespit edilen bir bulguya göre, yapılan incelemelerde hizmete açılan 10 şehir hastanesinin yatırım dönemlerinde belli oranlarda iş artışı yapıldığını, Mersin, Isparta, Eskişehir, Manisa, Ankara Bilkent ve Bursa Şehir Hastanelerinde kullanım bedelinin iş artışı ile aynı veya iş artışından daha az bir oranda artırıldığını ancak Kayseri şehir hastanesinde kullanım bedelindeki artışın iş artış oranının iki katı olduğunun tespit edildiğini belirtti.  

%16,54 ORANINDAKİ İŞ ARTIŞINA %33 BEDEL

Kayseri Şehir Hastanesi projesinin yatırım döneminde bazı gereklilikler sonucu sabit yatırım tutarının %16,54’ü oranında iş artışı yapılmasına rağmen, idare tarafından görevli şirkete ödenecek kullanım bedeli tutarının %33 oranında artırıldığını” söyleyen Çıray, Şehir Hastaneleri sözleşmelerindeki bir maddeye dikkat çekti.

Çıray, “Tüm şehir hastaneleri sözleşmelerinde bulunan “Ek-22 Değişiklik Prosedürüne göre belirlenen kullanım bedelinin, iş artışı sonucu işlerin maliyetinde meydana gelen artış miktarına uygun olarak yapılması ve idareye ek mali külfet getirilmesini önleyecek şekilde tespit edilmesi gerektiği belirtilmektedir” açıklamasını yaparak, şöyle devam etti;

“Genel olarak diğer şehir hastanelerindeki kullanım bedeli artış oranları, iş artış oranları ile paralellik göstermekte hatta kullanım bedelindeki artışın çoğunlukla düşük olduğu görülmektedir. Ancak Kayseri Şehir Hastanesinde ise kullanım bedeli artış oranı iş artış oranının iki katı olduğu göze çarpmaktadır.

KONUYLA İLGİLİ KAMU İDARESİ CEVABEN “YAPTIK OLDU DEMİŞ”

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından olan Dr. Aytun Çıray, Sayıştay denetim raporuna göre konuyla ilgili kamu idaresinin cevabının şeffaf olmadığını şu sözlerle açıkladı; “Denetim raporuna göre konuyla ilgili Kamu İdaresi cevabında şehir hastanelerinde iş artışı meydana geldiğinde, sözleşme eki Ek-22’de belirtildiği üzere İdare İşler Değişikliğinin getirdiği yeni finansman maliyetleri de dahil tüm maliyet artışı projenin finansal modeline işlenerek kullanım bedeli revizyonunun yapıldığı’ifade edilmiş. Yani burada kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili mali şeffaflık yok sayılmıştır. Vatandaş iş bulamazken, evine ekmek götüremezken, tüm dünyanın terkettiği ve zaten çok yüksek bedeller ödediğimiz bu kullanışsız şehir hastaneleri projelerinde, kamu kaynaklarının şirketleri zengin etmek için har vurup harman savurulması kabul edilemez” diyen Dr. Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya cevaplaması için şu soruları yöneltti;

  1. Kayseri Şehir Hastanesinde ortaya çıkan bu ek mali külfetin diğer tüm şehir hastanelerinden farklı olarak iş artış oranının iki katı olmasının sebepleri nelerdir?
  • Şehir hastaneleri sözleşmelerinin 44.4’üncü maddesinde yapılacak iş artışlarının kümülatif toplamının toplam sabit yatırım tutarının %20’sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu madde hükmü ile şehir hastaneleri projelerinde yapılacak iş artışlarına bir üst sınır getirilmiş olmasına rağmen Kayseri Şehir Hastanesinde söz konusu ek maliyetin %33 olarak belirlenmesi kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi anlamına gelmez mi?
  • Kullanım bedeli revizyonunda işletilen finansal modellerin, şehir hastaneleri sözleşmelerinin 41’inci maddesi gereği idarenin onayına tabii olduğu, idareye ek mali külfet getirme riski bulunan finansal modellerin idarece kabul edilmemesi gerektiği belirtilmesine rağmen bu finansal modeli kim ya da kimler ve neden kabul etmişlerdir?
  • Kayseri Şehir Hastanesi projesinde yapılan iş artışı sonucu kullanım bedelindeki artışın, işlerin maliyetindeki artıştan daha fazla olması ile İdareye ek mali külfet getirilmesinin sebebi araştırılmış ve gerekli düzeltmeler yapılmış mıdır? Eğer araştırılmadıysa ne zaman araştırmayı düşünüyorsunuz?